zgoda_regulamin1

*OŚWIADCZENIE WYMAGANE
Mam ukończone 16 lat i zapoznałem się z regulaminem konkursu „Konkurs urodzinowy Pepsi i Lay’s - 26 lat” oraz zasadami przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w odniesieniu do produktów przekąskowych są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy A”). Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w odniesieniu do produktów napojowych są Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy B”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem:
Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych .
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych zostało powierzone spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie firmom pocztowym, kurierskim oraz dostawcom nagród, w celu wydania nagród.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów A, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów B, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.
Zobacz więcejZakres zbieranych od Uczestników Konkursu danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, fakt ukończenia 16 roku życia, adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia, brak powiązania z Organizatorem, Auchan Polska Sp. z o.o., spółkami z grupy PepsiCo ani podmiotami działającymi na ich zlecenie; Laureat Konkursu podaje dodatkowo adres zamieszkania i numer konta bankowego; w przypadku Laureata Nagrody, który nie ukończył 18 roku życia podaje się dane przedstawiciela ustawowego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, fakt bycia przedstawicielem ustawowym Laureata, który nie ukończył 18 roku życia, brak powiązania z Organizatorem, Auchan Polska Sp. z o.o., spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie w rozumieniu punktu 7 Regulaminu, numer konta bankowego; które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników oraz przeprowadzania działań promocyjnych.
Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest umożliwienie uczestnictwa w konkursie „Konkurs urodzinowy Pepsi i Lay’s - 26 lat”, w tym umożliwienie wydania nagród w konkursie oraz wypełnienie obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród, a także prowadzenie przez Współadministratorów A działań promocyjnych produktów snackowych (przekąskowych), w szczególności produktów pod marką Lay’s, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów oraz prowadzenie przez Współadministratorów B działań promocyjnych produktów napojowych, w szczególności produktów pod marką Pepsi, Pepsi Max, 7up, Mirinda, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Konkursu, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji ich odbiorców. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności pod adresem: https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf.
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności pod adresem: https://lays.pl/polityka-prywatnosci-dzialan-marketingowych-i-promocyjnych oraz https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora A drogą korespondencyjną pod adresem Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora). W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora B drogą korespondencyjną pod adresem Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - napoje”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą operatora).


ZAMKNIJ


* Pola obowiązkowe
ZGODY DOBROWOLNE
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w konkursie.
PAMIĘTAJ! W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę w sposób wskazany w klauzuli informacyjnej poniżej.
zgoda_market

CHCĘ OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER LAY’S
Zobacz więcej.Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 jako Współadministratorów danych osobowych (łącznie „Współadministratorzy A”), informacji handlowych w postaci newslettera produktów snackowych (przekąskowych), w szczególności produktów pod marką Lay’s oraz informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Współadministratorów, na podany przeze mnie adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
ZAMKNIJ
zgoda_market2

CHCĘ OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER PEPSI
Zobacz więcej.Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 jako współadministratorów danych osobowych (łącznie „Współadministratorzy B”), informacji handlowych w postaci newslettera produktów napojowych, w szczególności produktów pod marką Pepsi, Pepsi Max informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Współadministratorów, na podany przeze mnie adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
ZAMKNIJ
KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZGÓD DOBROWOLNYCH
Klauzula informacyjna do zgód dobrowolnych: Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w odniesieniu do produktów przekąskowych są Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy A”). Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w odniesieniu do produktów napojowych są Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy B”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych

Państwa dane osobowe w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów A, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów B, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.
Zobacz więcej.Zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt ze Współadministratorami w sposób wskazany poniżej, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem.

Celem przetwarzania Państwa danych przez Współadministratorów A jest marketing bezpośredni produktów przekąskowych, w szczególności produktów pod marką Lay’s za pomocą poczty elektronicznej. Komunikaty marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania Państwa danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do Państwa oczekiwań i preferencji. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności tutaj.

Celem przetwarzania Państwa danych przez Współadministratorów B jest marketing bezpośredni produktów napojowych, w szczególności produktów pod marką Pepsi, Pepsi bez kalorii za pomocą poczty elektronicznej. Komunikaty marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania Państwa danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do Państwa oczekiwań i preferencji. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności tutaj.

Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora A drogą korespondencyjną pod adresem Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora). W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora B drogą korespondencyjną pod adresem Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - napoje”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com.
ZAMKNIJ

Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA
Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie przez Współadministratorów danych osobowych: Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy A”) i Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy B”), a bezpośrednio kontaktować się będzie z Tobą Organizator, któremu Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych. Zobacz więcej Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w odniesieniu do produktów przekąskowych są Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy A”). Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w odniesieniu do produktów napojowych są Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy B”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych
Dane osobowe Uczestników Konkursu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów A, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów B, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.

Zakres przekazywanych danych osobowych obejmuje twój numer telefonu lub adres korespondencyjny lub adres e-mail, imię i nazwisko lub inne dane które nam podasz, w zależności od tego jakie dane nam podasz oraz jaką formę kontaktu wybierzesz. Celem przetwarzania danych jest udzielnie Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenie.

Masz prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora A drogą korespondencyjną pod adresem Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora). W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora B drogą korespondencyjną pod adresem Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - napoje”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

ZAMKNIJ


Chcesz wiedzieć więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów A, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów B, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.

Formularz został poprawnie wysłany

NAGRODA GŁÓWNA
26 000 PLN


Zwycięzcę poznamy wkrótce!

Konkurs trwa od 28.04.2022 do 26.05.2022 w sklepach Auchan. Do udziału w konkursie niezbędne jest posiadanie konta bankowego. Szczegóły w regulaminie.